PUU-MYLLYPURON YHTEISTILAN (”MYLLYKYLÄN KYLÄTALON”) JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Yhteistila koostuu kerhotilasta 1 ja kerhotilasta 2 (yhdistettävissä) sekä liiketilasta

 

Yleistä

1§ Säännöt koskevat Puu-Myllypuron yhteistilaa (ns. Myllykylän kylätaloa), joka sijaitsee osoitteessa Ryynimyllynkatu 1. Sääntöjen tarkoitus on varmistaa tilojen kunnon säilyminen ja niiden asianmukainen käyttö.

2§ Osakasyhtiöiden asukkaista muodostettu Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron yhteistilan talotoimikunta  vastaa kerhotilojen varausvuorojen jakamisesta.

3§  Varausvuoroja voi anoa aikaisintaan puoli vuotta etukäteen.  Tilan käyttö varataan ensisijaisesti jäsenyhtiöiden kokouksille, yhtiökokouksille ja asukaskokouksille.

4§ Osakasyhtiöiden asukkaat voivat käyttää kerhotiloja maksutta yksittäisiin tilaisuuksiin. Toistuvista tilaisuuksista voidaan periä maksu.

5§ Ulkopuolisille vuokraamisesta voidaan periä maksu. Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron yhteistilan hallitus päättää vuosittain korvauksen tasosta talotoimikunnan esityksen pohjalta.

6§ Avaimen voi luovuttaa kuittausta vastaan talotoimikunnan jäsen tai hänen valtuuttamansa henkilö. Toimija, jolla on kerhohuoneella säännöllistä toimintaa, voi kuitata avaimen haltuunsa.

7§ Avaimen kuitannut täysi-ikäinen henkilö vastaa järjestyssääntöjen noudattamisesta lainauksen aikana.

 

Järjestyssääntöjä

8§ Alueen asukkaat on otettava huomioon ja turhaa metelöintiä on vältettävä kello 22 jälkeen. Kerhotilaan voi mennä aamulla kello 06 jälkeen ja tilasta on poistuttava klo 23 mennessä.

9§ Tupakointi on kielletty tiloissa.

10§ Tiloihin ei saa tuoda lemmikkieläimiä.

11§ Tilassa olevia astioita ja tavaroita saa käyttää tilaisuuksien aikana.

12§ Tilojen siisteydestä vastaa jokainen tilojen käyttäjä ja viime kädessä avaimen kuitannut henkilö.

13§ Tilat tulee käytön jälkeen siivota ilmoitustaululla olevien ohjeiden mukaisesti, ennen oman varauksen päättymistä:

  • Mikäli kalusteiden järjestystä muutetaan, tulee ne siirtää takaisin paikoilleen.
  • Tilaan tuodut tavarat ja ruokatarvikkeet viedään pois tilaisuuden jälkeen.
  • Astiat pestään ja lajitellut roskat viedä niitä varten oleviin jäteastioihin.
  • Lattiat ja pinnat puhdistetaan tarvittaessa.

14§ Kerhohuoneen ulko-ovi lukitaan ja hälytysjärjestelmä kytketään aina poistuttaessa.

 

Vastuukysymykset

15§ Tilassa oleskeltaessa vastuuhenkilö on täysi-ikäinen henkilö, joka on kuitannut avaimen.

16§ Vastuuhenkilön velvollisuus on huolehtia, että tila säilyy moitteettomassa kunnossa.

17§ Vastuuhenkilön velvollisuus on huolehtia, että näitä sääntöjä noudatetaan.

18§ Tilasta on poistuttava viipymättä vastuuhenkilön kehotuksesta.

19§ Mikäli tilan kunnossa tai varustuksessa on jotain huomautettavaa, vastuuhenkilö ilmoittaa siitä talotoimikunnan jäsenelle.

20§ Tilan rakenteille tai sen varusteille tapahtuneista vaurioista on ensisijaisesti vastuussa vaurion aiheuttaja, joka on velvollinen ilmoittamaan siitä tilan vuokraamisesta vastanneelle henkilölle, joka ilmoittaa vauriosta edelleen talotoimikunnalle.

Mikäli aiheuttaja ei ole tiedossa, on tilaisuuden vastuuhenkilö vastuussa siitä. Vahingoittunut rakenne tai varuste korjataan tai uusitaan vahingosta vastuussa olevan henkilön tai mikäli henkilö ei ole tiedossa, avaimen kuitanneen henkilön kustannuksella.

21§ Mikäli tila jätetään siivoamatta oman varausajan päätyttyä, lähetetään siivouslasku avaimen kuitanneelle henkilölle.

 

Säännöistä poikkeamisesta ja sääntöjen muuttamisesta

22§ Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron yhteistilan hallitus voi anomuksesta myöntää poikkeuksia kerhotilan sääntöjen noudattamiseen.

23§ Säännöistä päättää Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron yhteistilan hallitus talotoimikunnan esityksen perusteella. Ehdotuksen sisällöstä on tiedotettava hallituksen kokouskutsun yhteydessä.

 

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron yhteistilan talotoimikunta,
Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron yhteistilan hallitus

Helsingissä 1.10.2016